Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

IRONAL

31182247

Predmet činnosti: zákazková strojárska výroba – kovoobrábanie
Počet zamestnancov: 60
Riešené oblasti (moduly): Správa systému,  Nákup, Skladové hospodárstvo, Predaj, Riadenie výroby, OTK, Zber dát, Infobox, Nástrojové hospodárstvo, Personalistika, Dochádzka, CRM+Pošta, Workflov, DDT1, Prístupový systém

Spoločnosť potrebovala pružný informačný systém pre tvorbu kusovníkov, výrobných zákaziek a hlavne rýchlej spätnej väzby v podobe čipovania pracovníkov cez snímacie terminály. Tým sa dosiahlo porovnanie ponúknutej ceny s reálnou z výroby. Nasadili sme aj špeciálne riešenie pre elektronické čítanie výkresov priamo na dielni a záznam meraní z výroby priamo cez spomínané snímacie terminály.

„Poskytuje všetky potrebné moduly pre riadenie firmy, výroby a kontroly. Má jednoduché intuitívne rozhranie. Čo sa týka riadenia výroby a zberu dát, systém funguje ukážkovo a ďalšie veľké plus je otvorená štruktúra.”

Michal Ďuračka, spolumajiteľ a vedúci projektu