Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Implementácia u zákazníka

Základné informácie o kompatibilite a nasadenia informačného systému Dialog
Kompatibilita systému

Funkčnosť informačného systému Dialog 3000Skylla – Powerbuilder garantujeme iba v prostredí operačného systému Windows 7 a Windows 8. Funkčnosť nemožno garantovať pre verziu operačného systému Windows 10 a vyššie.

Funkčnosť informačného systému Dialog 3000Skylla (Java) garantujeme v prostredí operačného systému Windows 7, Windows 8  a 10 a OS X Yosemite. Funkčnosť Dialogu v prostredí operačného systému Linux je bez záruky.

Taktiež už nie je  možné garantovať funkčnosť v prostredí operačného systému Windows XP, ktorého  oficiálna podpora zo strany spoločnosti Microsoft bola ukončená 8. apríla 2014.

Použité technológie

Základom pre prevádzku systému Dialog 3000Skylla je databázový server SAP Sybase Adaptive Server Enterprise. Tento server je možné prevádzkovať na operačných systémoch Microsoft Windows Server alebo na operačných systémoch Linux. Podporované sú 64 bitové verzie systémov.

Pre zvýšenie bezpečnosti a zníženie nárokov na šírku pásma dátového spojenia používame vlastný aplikačný server Skylla. Tento aplikačný server používa technológiu Java, vďaka tomu je možné ho prevádzkovať na oboch už spomenutých operačných systémoch.

Najčastejšie dotazy
Čo je ERP systém?

ERP = Enterprise Resource Planning. Ide o informačný systém, ktorý pomáha efektívne riadiť všetky firemné procesy. Ide o oblasť účtovníctva, plánovania výroby, skladové zásoby, nákup, predaj, marketing apod. Dáta sú vzájomne previazané cez celú firmu.

Ako prejdeme z iného informačného systému?

Už  využívate iný informačný systém, ktorý Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje? Páčia sa  Vám funkcionality Dialogu 3000Skylla? Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme s prenosom všetkých dát do IS Dialog 3000Skylla bez potreby udržiavať dva ERP systémy.

Ako sa prepojíme s iným informačným systémom?

Naša spoločnosť tiež ponúka možnosť prepojenia s iným IS. Konkrétne riešenie  je však závislé od Vášho súčasného IS a tiež na Vašej požiadavke, do akej miery majú byť oba systémy prepojené.

Ako je náš informačný systém zabezpečený?

Užívateľské účty sú chránené heslom (min. dĺžka, interval obnovy hesla). V administrácii možno individuálne obmedziť práva pre jednotlivých užívateľov. Systém je postavený na viacvrstvovej architektúre, kde komunikácia prebieha cez aplikačný server nie priamo s databázou. Informačný systém je chránený proti výpadku (záložný zdroj) a možno nastaviť pravidelné zálohovanie dát.

Ako prebieha implementácia systému?

Pred implementáciou je nesmierne dôležité vykonať detailnú vstupnú analýzu. Preto aby bol IS prispôsobený danej firme, je nutné podrobne zmapovať jej procesy. Na základe analýzy je potom stanovený konkrétny časový harmonogram implementácie a je presne stanovený postup implementácie systému a priebeh jednotlivých školení zamestnancov.

Užívatelia sú zoznámení zo  základnými funkciami systému, ich znalosti sú otestované samotným zadávaním dát (samozrejme s asistenciou) a sú im odovzdané manuály. Po dôkladnom preškolení všetkých užívateľov je IS odovzdaný do ostrej prevádzky.

Ako dlho trvá, než bude systém funkčný?

Dĺžka implementácie sa odvíja od veľkosti firmy, jej požiadaviek na IS, ale tiež na miere ochoty spolupracovať pri inštalácii. Dĺžka implementácie sa pohybuje od niekoľkých málo týždňov až po rok.