Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

RP HUJO spol. s.r.o.

70709152

Predmet činnosti: zákazková strojárska výroba
Riešené oblasti (moduly):  Správa systému, Skladové hospodárstvo, E-sklad, Nákup, Predaj, Konfigurátor, Riadenie výroby, Nestingy, OTK, E-otk, Zber dát, Finančný komplex, Personalistika, Mzdy, Dochádzka, CRM+Pošta, Workflov

Spoločnosť potrebovala vymeniť už nedostačujúci krabicový systém za komplexný informačným systém a všetky oblasti chcela riešiť jedným nástrojom. Nasadenie nášho IS prinieslo sprehľadnenie toku zákazky cez všetky oddelenia, výrobné technológie a prepojenie s nestingovým nástrojom JETCAM. Nasadením snímacích pracovísk prišlo k získaniu spätných údajov o skutočnej realizácii zákazky vo výrobe prostredníctvom čipovania zamestnancami a porovnanie s plánovanými časmi. Bolo nutné lepšie previazať predaj, nákup, sklad, výrobu, mzdy a finančný komplex do ekonomického vyjadrenia výkonu spoločnosti a jasných ukazovateľov pre majiteľov a hlavných manažérov. Nasadenie IS prinieslo komplexný pohľad na procesy a zlepšenie výkonnosti vo všetkých oblastiach.

„Systém splnil naše očakávania a umožnil nám riešiť nové otázky ohľadom ďalšieho rozvoja spoločnosti. Procesy sa zrýchlili, získali celistvý pohľad a zmysel“.

Jozef Hujo, majiteľ