Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Vyhlásenie o používanie cookies

Spoločnosť Control spol. s r. o. používa pre lepšie pochopenie návštevníkov webových stránok službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len “Google”).

Služba Google používa súbory “cookies” (textové súbory ukladané do vášho počítača), ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania týchto stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na servery v Spojených štátoch. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie užívania stránok. Anonymita je zaručená tým, že Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Do Googlu nebudú odoslané ani žiadne citlivé dáta, ako napríklad, e-mail, meno, telefónne číslo.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookies, čím zabránite zberu dát o Vás. Urobiť tak môžete voľbou v nastavení vášho prehliadača. Pre niektoré prehliadače si môžete nainštalovať rozšírenie Plugin pre odhlásenie od reklamného súboru cookie, ktorý zabráni odosielanie vašich dát do Googlu.

Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vašej návšteve spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie. Získané dáta sú uložené po dobu 14 mesiacov a potom sú vymazané.

Ďalej pre analýzu návštev webu využívame aplikáciu Leady.cz. Aplikácia Leady primárne identifikuje firmy, ktoré navštívili webové stránky. Aplikácia zjednodušene spozná, aká firma pristúpila na web tak, že je schopná priradiť návštevu k právnickej osobe, teda firme. Leady v tomto prípade nepriraďuje návštevy ku konkrétnym osobám, či živnostníkom, ale výlučne k spoločnostiam s ručením obmedzeným alebo akciovým spoločnostiam.

Leady v niektorý prípadoch zobrazuje mená štatutárov na detaile firmy. Tieto informácie sú dostupné z verejného zdroja ARES a sú načítané priamo zo zdrojového registra. Nedochádza tak na spracovanie dát na strane aplikácie, ale iba na zobrazenie. Pokiaľ je žiaduce zabezpečiť export mien živnostníkov je riešený pomocou priameho napojenia na verejne dostupné dáta. Dáta o návštevách sú v aplikácii dostupná po dobu 12 mesiacov.

Zobrazené údaje slúžia na porovnanie s databázou obchodných kontaktov, prípadne ako podnet pre zaradenie firmy do databázy.
Prostredníctvom kontaktného formulára získavame osobné údaje – e-mail, telefón a meno. Tieto osobné údaje slúžia pre spätnú komunikáciu. V prípade, že sa jedná o dopyt systému pre firmu existujúce v našej databáze, sú dáta uložené do firemnej databázy kontaktov, kde sledujeme vývoj komunikácie.

Osobné údaje slúžia len pre potreby spoločnosti Control spol. s r. o.

Každý subjekt má právo požiadať o prístup k osobným údajom (požiadať o výpis osobných údajov, ktoré sú o Vás uchovávané), ďalej potom požiadať o vymazanie, opravu alebo obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku a tiež na prenosnosť.