Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Kurzy a školenia

Staráme sa o dlhodobý rozvoj systémových znalostí našich užívateľov

Kurzy zachytávajú základy SQL jazyka, ktorý sa ďalej stáva základnou znalosťou pre tvorbu tlačových alebo informačných výstupov pomocou nástroja Infomaker. Správca IS ocení určite možnosť zvýšenia úrovne svojich znalostí v oblasti databázy alebo operačného systému. Na vrchole tohto vzdelávania je príprava užívateľa na samostatnú tvorbu svojich aplikácií.

DSC_0076
DSC_0080

Čo sa u nás naučíte?

Správa systému Dialog 3000Skylla

Kurz je určený pre začínajúcich i dlhodobých užívateľov informačného systému Dialog 3000Skylla. Podľa úrovne znalostí školenej skupiny užívateľov sú zvolené vhodné témy kurzu. Na základe želania zákazníka môže byť  kurz koncipovaný podľa jeho potrieb a daných technickým zázemím, rozsahom inštalácie, počtom aktívnych užívateľov apod.

Tvorba zostáv a screenov v systéme Dialog 3000Skylla

Kurz je určený všetkým pokročilejším užívateľom a správcom systému Dialog 3000Skylla, ktorí majú záujem si vytvárať vlastné informačné výstupy v podobe tlačových zostáv alebo obrazoviek. Pre túto činnosť je nevyhnutná znalosť jazyka SQL, ktorému je venovaná úvodná časť kurzu, potom sa lektor venuje samotnej tvorbe informačných výstupov zo systému. Nadväzujúcim kurzom pre ďalší rozvoj znalostí je potom Infomaker 11.

Infomaker 11 v systéme Dialog 3000Skylla

Kurz sa zameriava na zvládnutie programových techník a nástrojov ponúkaných  Infomakerom ako základným editačným nástrojom z dielne SAP Sybase. Účastník kurzu získa ako teoretické tak i praktické znalosti a skúsenosti  z programovania a vývoja aplikačných celkov.

Linux I

Úvodný kurz je vhodný pre začiatočníkov v práci s Linux alebo Unix. Absolventi kurzu získavajú základné povedomie o prostredí  Linux, tieto znalosti sú dostačujúce pre produktívnu prácu a používanie systému Linux, ku konfigurácii pomocou príkazového riadku a grafického rozhrania.

Linux II

Nadväzujúci  kurz sa zameriava na rozvíjanie znalostí v oblasti administrácia systému Linux na takú úroveň, kde je účastník schopný samostatne nainštalovať, konfigurovať a pripojiť do existujúcej siete systém. Kurz obsahuje praktické preškolenie v prostredí Linux.

Administrácia ASE 15

Kurz je určený predovšetkým administrátorom využívajúcich pre svoje aplikačné systémy databázy typu ASE. Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s ich vlastnosťami , nastavením a údržbou. Po absolvovaní kurzu sa predpokladá, že účastníci získajú vysoko profesionálny prístup k administrácii databázy.

Administrácia Sybase IQ

Kurz je určený pre administrátorov využívajúcich pre svoje aplikačné systémy databázy typu ASE, Sybase IQ. Cieľom je účastníkov zoznámiť s ich vlastnosťami, nastavením a údržbou.

Základy SQL

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí budú po kurze  disponovať znalosťami relačných databáz a na príkladoch si osvoja prácu  s konkrétnymi dátami v prostredí databázového servera.

SQL pre pokročilých

Účastník kurzu je podrobne zoznámený s komplexnejšími prvkami jazyka SQL. Účastníkom sú predstavené zložitejšie výbery a príkazy jazyka, indexy a pohľady. Účastníci sa taktiež zoznámia s normalizáciou databázového modelu a s využitím tejto metódy pri tvorbe aplikácií.