Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Hardvérové riešenie

K nášmu softvérovému riešeniu dodávame tiež špecifický hardvér

PDA

Pri tvorbe aplikácie e-sklad sme museli vyhovieť požiadavkám praxe na umiestnenie dát na  plochu PDA displeja s tým, že sa budú obsluhe zobrazovať v daný okamžik len nutné informácie pre vykonávanú činnosť. Práca s dokladmi zefektívňujú prednastavené hodnoty účtov, cien alebo daňových skupín a jednoduché ovládanie.

Tlačiarne čiarových kódov

Pre účely tlače etikiet s čiarovými kódmi tiež zabezpečujeme potrebný HW – tlačiarne. Vybrané tlačiarne zodpovedajú potrebám konkrétnej prevádzky  a naši špecialisti sú vyškolení na prácu s tlačiarňou tak, aby ju boli schopní nakonfigurovať podľa potrieb zákazníka. Tlačiarne  pracujú na princípe termotlače alebo termotransferovej tlače.

Infobox

Aplikácia prevádzkovaná na špeciálnych  termináloch umiestnených vo výrobných halách slúži k zobrazeniu detailu výkresovej dokumentácie a získaní technologických dát pre výrobu. Aktualizácia dokumentácie môže  z konštrukcie alebo technológie na dielňu doraziť rádovo behom niekoľkých minút.

zakazky_screen

Informačné tabule so zákazkami na dielni

Zo strany našich zákazníkov sme sa stretli s požiadavkou na on-line prenos informácií o stave jednotlivých zákaziek priamo na dielňu. Tento prenos je zabezpečený prostredníctvom obrazoviek, na ktorých sa premietajú denné plány s konkrétnym označením jednotlivých zákaziek podľa ich rozpracovanosti.

Spoločnosť CNC Soufrez s. r. o. tieto tabule využíva tiež pre prenos informácií o efektivite jednotlivých pracovníkov, zobrazujú sa tiež informácie o tom, ktorá zákazka musí byť v daný okamžik spracovávaná prednostne. Vďaka tomuto riešeniu došlo k odstráneniu nepružnej papierovej podoby prehľadu zákaziek na dielni.

Dochádzkové terminály

Pre účely evidencie samotnej dochádzky a tiež snímaní operácií  zabezpečujeme našim zákazníkom tiež dotykové terminály. Tieto sú štandardne dodávané s  10 obrazovkou. Terminály sú dodávané jednak s čítačkou čiarových kódov pre identifikáciu  spracovávaného dielu, jednak i čítačkou osobných čipov pre zaevidovanie daného pracovníka na pracovisku  a tiež  jeho identifikáciu pre danú výrobnú operáciu.

20160330_144144
Terminál