Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Získané certifikáty

Od roku 2008 sme držiteľmi certifikátu ISO 9001:2015
Certifikat_ISO

Management akosti ISO 9001:2016

Certifikát bol získaný po auditovaní schopnosti organizácie plniť požiadavky normy ISO 9001:2016, zákazníkov, požiadavky predpisov, vlastných požiadaviek stanovených pre efektívne fungovanie všetkých procesov a neustáleho zlepšovania systému managementu akosti. Sú tu definované požiadavky na systém managementu, ktorý môžu organizácie používať pre internú aplikáciu, certifikáciu alebo pre zmluvné účely s dodávateľmi a zákazníkmi.

Audit súladu IS Dialog 3000Skylla s účtovnými predpismi

Overenie súladu informačného systému Dialog 3000Skylla so zákonom o účtovníctve, príslušnou účtovnou a daňovou legislatívou a toho, že spracovanie vstupných údajov a výstupy z informačného systému Dialog 3000Skylla spĺňajú podmienky pre podanie verného a poctivého obrazu predmetu účtovníctva.

ucetni_audit
20160823 - control_sro

Protokol GPE ECR

Tento dokument slúži ako potvrdenie o úspešnom  absolvovaní certifikačných testov komunikačného rozhrania pokladní aplikácie na bankovej aplikácii platobného terminálu spoločnosti Global Payments Europe, s.r.o. a možnosti prevádzky tohto riešenia v produkčnom prostredí integrovaného riešenia Dialog3000Skylla.

Politika kvality

Našou základnou stratégiou sa stane myšlienka “byť odniekiaľ, podnikať a uspokojovať zákazníka kdekoľvek”. Stojíme pred náročnou úlohou a tým je náš vstup do európskej siete firiem. Uvedomujeme si, že týmto krokom môžeme dosiahnuť kladného synergického efektu, prejavujúceho sa v raste produktivity práce. S ostrým konkurenčným prostredím budeme bojovať poskytovaním kvalitných produktov a služieb a zrýchlením inovačných cyklov.

politika_kvality_sk
Certifikát gdpr

Certifikát GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov General Data Protection Regulation (GDPR) je nová legislatíva EÚ, ktorá má za cieľ zvýšiť ochranu osobných údajov občanov. Prináša zmeny v ochrane osobných údajov s cieľom chrániť práva občanov Európskej Únie proti neoprávnenému zaobchádzaniu s ich dátami a osobnými údajmi. GDPR sa týka všetkých firiem a inštitúcií, jednotlivcov a online služieb, ktoré spracúvajú osobné dáta užívateľov.