Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

GKT

1-6339345

Predmet činnosti: výroba čalúneného nábytku
Riešené oblasti (moduly): Správa systému, Nákup, Predaj, Skladové hospodárstvo, Konfigurátor, Finančný komplex, Mzdy, Personalistika, Dochádzka, Riadenie výroby, Zber dát, Servis, CRM+pošta

Cieľom implementácie a nasadenia nového informačného systému bolo vytvorenie rýchleho nástroja na konfiguráciu produktu s jasným stanovením ceny, z čoho by vznikol podklad pre výrobnú zákazku vo forme rozpisu materiálu a operácií, ktorá sa následne na základe týchto vstupných dát odriadi vo výrobe. Firma ďalej potrebovala získať spätné údaje zo skutočnej realizácie zákazky vo výrobe a to sa vykonalo prostredníctvom čipovania časov zamestnancami a ich porovnanie s plánovanými zdrojmi, resp. normami, ktoré má spoločnosť pri nábehu nového typu výrobkov vždy skalkulované a odsledované po časovej stránke. Bolo nutné lepšie previazať predaj, nákup, sklad, výrobu, mzdy a finančný komplex do ekonomického vyjadrenia výkonu spoločnosti a jasných ukazovateľov pre majiteľov a hlavných manažérov.

„Kríza nám neumožňovala extenzívny rozvoj, tak sme sa zamerali na hľadanie vnútorných rezerv. Investícia do IS Dialog 3000S nám umožnila zvládnuť túto úlohu a zabezpečiť ďalšie efektívne fungovanie.“

Gustáv Krchňavý, majiteľ