Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

FF Systems

1-14019367

Predmet činnosti: Výroba revíznych dvierok a systémov
Riešené oblasti (moduly): Správa systému, Nákup, Predaj, Skladové hospodárstvo, Konfigurátor, Riadenie výroby, Zber dát, Finančný komplex, Mzdy, Personalistika, Dochádzka, CRM+Pošta, Intrastat, Listeninterpreter

Spoločnosť potrebovala vytvoriť rýchly nástroja na konfiguráciu produktu s jasným stanovením ceny a rozpadu materiálu a výrobných operácií na pozadí, tak aby vznikol podklad pre výrobnú zákazku, ktorá sa následne na základe týchto vstupných dát odriadi vo výrobe. Firma vďaka nasadeniu čipovania dát začala lepšie sledovať spätné údaje o skutočnej realizácii zákazky vo výrobe. Bolo nutné lepšie previazať predaj, nákup, sklad, výrobu, mzdy a finančný komplex do ekonomického vyjadrenia výkonu spoločnosti a jasných ukazovateľov pre majiteľov a hlavných manažérov. Nakoľko je výroba umiestnená vo viacerých výrobných priestoroch, tak jasné denné plány a čipovanie operácii poskytli online prehľad vykonaných operácií na zákazkách a tým spresnené plánovanie kapacít vo výrobe.

„Zavedením informačného systému Dialog 3000S prišlo k týmto žiadaným zmenám a to k sústredeniu podnikových dát v jednom nástroji, automatizácii rutinných činností a získaniu prehľadnej spätnej väzby pre vyhodnotenie zákazky a   hodnotenie zamestnancov“.

Ing. Marek Šmondrk