Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Marketing

Evidencia obchodných kontaktov a marketingových kampaní

Modul zaznamenáva nové obchodné kontakty a ich správu, eviduje základné údaje o kontakte a zapisuje výsledky prvého kontaktu a obsah nasledujúcej kontaktnej histórie (telefonát, e-mail, osobná schôdzka). Ďalej umožňuje užívateľovi vkladanie všetkých dokumentov súvisiacich s jednaním, plánovaním následného kontaktu s upozornením na blížiaci sa termín kontaktu alebo jeho premeškanie.

Po získaní zákazníka modul jednoducho transformuje kontakt na obchodného partnera priamo z marketingového kontaktu. Je to tiež dôležitý pomocník pri plánovaní marketingových kampaní a nástroj pre hromadné oslovovanie zákazníkov.