Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

ATONA

CNC fréza

Strojírenská výroba zakázkových zařízení. Jedná se o jeden z prvních podniků, kde bylo firmou Control zavedeno propojení Dialogu 3000S spolu s TruTops. Firma vznikla tzv. na zelené louce a díky dotacím z EU bylo umožněno vybrat a implementovat celopodnikový informační systém Dialog 3000S, který se vyvíjel spolu s potřebami nově vzniklé společnosti.

Rok implementace: 2007

Počet uživatelů systému: 30

Implementované moduly: Finanční komplex, Nákup a prodej, Řízení výroby, Snímání operací, Workflow, Mzdy, Nákup a prodej, Personalistika, Docházka, Finanční kancelář, CRM, E-sklad na wi-fi technologii, E-OTK.

Hlavní řešené oblasti:

V tomto případě byla pro společnost důležitá spolupráce ERP systému se softwarem TruToPs při laserovém pálení plechů, automatizovaný sběr dat ve výrobě. Pro konstrukční práce bylo pak vyřešeno propojení informačního systému Dialog s technologickým systémem SolidWorks. Pro řízení zakázkové výroby dílců a podsestav bylo implementováno kapacitní řízení pracovišť a celé firmy. Toto je podporováno sledováním času výrobních operací pomocí sběrových terminálů. V manažerské oblasti je spuštěno sledování ukazatelů za jednotlivé trhy zakázky, nebo odběratele.

Implementace Dialogu 3000S společnosti napomohla již od začátku oddělit rentabilní zakázky od těch nerentabilních a již od počátku využívat kapacity firmy co nejefektivněji.