Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Historie společnosti

Za 23 let jsme se probojovali do špičky v oblasti výrobních informačních systémů

Společnost Control spol. s r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku 31. 10. 1994 a jako předmět podnikání byla zvolena distribuce a implementace informačního systému Dialog 2000C včetně poradenství a můžeme říci, že to bylo v době, kdy většina firem implementovala svůj první informační systém. Každá informace a zkušenost z implementace byla pro nás velmi cenná. Krátce po založení společnosti jsme přešli od samotné distribuce ke spolupráci na vývoji s autorem původního informačního systému Dialog. Díky tomuto kroku jsme postupně získali vývojové práva a od roku 2000 společnost Control sama zajišťuje podporu uživatelů. Pod našim vývojovým vedením jsme také přešli od původního účetního softwaru k modernímu celopodnikové softwaru nesoucímu název Dialog 3000S. Od roku 2016 distribujeme informační systém Dialog 3000Skylla.

Hlavní milníky ve vývoji a růstu naší společnosti

control_osy_cz

V letech 2000 – 2003 došlo k největšímu rozšiřování jednotlivých funkcionalit základních modulů a integraci komunikačních technologií na podporu zákazníků a zákaznických vazeb IS Dialog 3000S. Rozšiřování modulární struktury informačního systému si vyžádalo posílení implementačního týmu o několik specialistů, vytvoření technického zázemí a založení školícího centra pro uživatele. Začátkem roku 2003 přišlo k založení pobočky Control Informatika SR, s. r. o. Cílem bylo vybudování silného zahraničního partnera pro Slovenskou republiku v oblasti řízení výroby.

Vstupem do EU v roce 2004 nastala potřeba harmonizace účetních soustav a také internacionalizace podnikatelského prostředí, na kterých se rovněž podílela společnost Control. Do účetních modulů jsme tedy implementovali účetní standardy IFRS a US GAAP. Do praxe je také uvedena podpora technologie CRM pro řízení vztahů se zákazníky. Vstupem do Evropské unie přišlo ke zvýšení zájmu o implementaci metod pro řízení režijních nákladů ve výrobních firmách – Activity Based Costing (ABC). V tomto období se také formuje výsledná architektura systému, jehož filozofií se stává skutečná podpora výroby a čerpání námětů pro rozšiřování výrobních modulů z praxe dílen a provozů.

Obsazení základních výrobních oborů (strojírenství, gumárenství, výroba nábytku, plastiková výroba) informačním systémem Dialog 3000S si vyžádalo zpracování nových aplikačních funkcí řešících na základě metody MRPII kapacitní plánování s využitím Ganttova diagramu, technologii výroby, údržbu zařízení nebo řízení jakosti v podsystému Řízení výroby. Dochází k získávání reálných dat přímo z výrobních dílen (pracovišť) pomocí snímacích modulů běžících na dotykových terminálech (snímání operací a materiálů, expedice hotové výroby, řešení neshod).

Samozřejmostí je v praxi používáno přímé propojení informačního systému Dialog na konstrukční systémy, systémy pro dělící a tvářecí technologie nebo jiné speciální výrobní aplikace. Míra propojení je vždy závislá na potřebách zákazníka. Trendem pro současné řízení výrobního podniku je vedle on-line získávání informací o plnění operací výrobními pracovníky na dílenských terminálech, také přenos dat z výrobních strojů přímo do databáze informačního systému, kde dochází k jejich vyhodnocení a transformaci na výsledky pro kutily, vedoucích výroby nebo výrobních ředitelů. Takto se budou zjišťovat u našich zákazníků časy práce stroje, počty zdvihů, energetických výkon a další definováno veličiny, které je schopné měřené zařízení (stroj, technologická linka, váhový systém) poskytnout.

V roce 2008 byla realizována dosud největší investice ve firemní historii, a to nákup vlastní budovy pro sídlo českého Controlu a vybudování školicího střediska. V dubnu roku 2009 začínáme provoz v nových prostorách a také díky novému technickému zázemí přicházíme s nabídkou IT služeb formou outsourcingu, tj úplatného zpřístupnění užívání našich hardwarových a softwarových zařízení garantovanou technickou podporou zákazníkovi, který nemusí jednorázově investovat velké finance do své podnikové infrastruktury a softwarového vybavení. Stejnou nabídkou disponuje také Control Informatika SR, s. r. o., kde investice do nákupu vlastní budovy byla ukončena v roce 2013.