Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Somet Teplice

somet

Výroba a kalibrace přesných strojírenských měřidel. V tomto oboru činnosti hraje významnou roli zpětná dohledatelnost veškerých informací o daném výrobku, proto v tomto případě našel využití tzv. rodný list výrobku, který veškeré tyto informace poskytne. Původní informační sytém na bázi DOS nic podobného neumožňoval.

Rok implementace: 2011
Počet uživatelů systému: 5
Implementované moduly: Řízení výroby, Sběr dat ve výrobě, Nákup a prodej, CRM, Pošta, Personalistika, Docházka.

Hlavní řešené oblasti:

Zavedení řízení a plánování výroby s vazbou na vyhodnocení skutečného času práce a docházkového času versus výrobní normy. Výroba je podporována skladovým hospodářstvím, organizací nákupu a prodejem. Komunikace se zákazníky je sledována pomocí CRM. Díky zavedení informačního systému Dialog 3000S je možné podrobně sledovat každou zakázku a zpětně dohledat jakoukoliv přesnou informaci o výrobku.