Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Tůma aerospace

precision

Zakázková kusová i sériová výroba; opracování odlitků, výrobků z neželezných kovů. Společnost má 3 oddělená pracoviště. Zde byl kladen důraz na zefektivnění předávání informací mezi jednotlivými provozy, tohoto bylo dosaženo pomocí PDA čteček. Pro evidenci zakázek byl před implementací Dialog 3000S využíván sdílený dokument, do kterého bylo možné zapisovat pouze jednou osobou a jakékoliv vyhledávání bylo neefektivní a veškeré informace se musely zadávat manuálně. Nasazením Dialog 3000S došlo k automatizaci procesů. Na společnost byl také vyvíjen tlak ze strany odběratelů, kteří požadovali dodávky správných dílců v požadovaném množství a v termínu. Nápravy se podařilo docílit díky evidenci výrobků pomocí systému čárových kódů. Rozhodujícím faktorem bylo ucelené řešení od jednoho dodavatele (HW i SW).

Rok implementace: 2013
Počet uživatelů systému: 3
Implementované moduly: Nákup a prodej, Řízení výroby, CRM modul a Pošta, Personalistika, Laboratoř, Finanční komplex, Mzdy, E-sklad, B2B modul

Hlavní řešené oblasti:

Implementace probíhala ve dvou fázích, nejprve se investor rozhodl implementovat pouze základní moduly Nákup a prodej, Řízení výroby, Sběr dat a Docházka. V průběhu implementace došlo k rozhodnutí o rozšíření modulové struktury o Účetnicví, E-sklad, Laboratoř (kontrola materiálu na vstupu, mezioperační kontrola) a B2B. Důležitým faktorem pro toto rozhodnutí bylo rozpoznání výhod uceleného řešení od jednoho dodavatele a zefektivnění procesů ve firmě.

Při implementaci byl konzultanty proškolen samotný investor, který si Dialog 3000S a funkcionality jednotlivých modulů nejprve odzkoušel a osahal sám. Následně své znalosti a vize o práci v systému předával svým zaměstnancům. Díky nasazení PDA čteček a online zadávání dat do systému došlo ke zpřehlednění evidence výroby ve všech odloučených pracovištích. Uživatelé mají na základě
vzdáleného přístupu možnost zpracování agendy kdykoliv a odkudkoliv. Zajímavým prvkem je poskytnutí tzv. rodného listu výrobku, kdy odběratel získá přesné informace o původu materiálu výrobku (atesty). Ke zefektivnění výroby přispělo také zavedení výrobních průvodek, na nichž jsou uvedeny veškeré úpravy dílce spolu s výkresem, není tedy nutné vypisovat operace a vychystávat výkresovou dokumentaci zvlášť a verze dokumentace vyráběného dílce je vždy aktuální, dle požadavku zákazníka.