Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Získané certifikáty

Od roku 2008 jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015

Management jakosti ISO/IEC 27001:2013

Certifikát byl získán po auditování schopnosti organizace plnit požadavky normy ISO/IEC 27001:2013, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti. Jsou zde definovány požadavky na systém managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

cert_27001x2013_cz
Certifikát ISO CZ 2021

Management jakosti ISO 9001:2015

Certifikát byl získán po auditování schopnosti organizace plnit požadavky normy ISO 9001:2015, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti. Jsou zde definovány požadavky na systém managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

Audit souladu IS Dialog 3000S s účetními předpisy

Ověření souladu informačního systému Dialog 3000S se zákonem o účetnictví, příslušnou účetní a daňovou legislativou a toho, že zpracování vstupních údajů a výstupy z informačního systému Dialog 3000S splňují podmínky pro podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.

ucetni_audit
20160823 - control_sro

Protokol GPE ECR

Tento dokument slouží jako potvrzení o úspěšném absolvování certifikačních testů komunikačního rozhraní pokladní aplikace na bankovní aplikaci platebního terminálu společnosti Global Payments Europe, s.r.o. a možnosti provozu tohoto řešení v produkčním prostředí integrovaného řešení Dialog3000Skylla.

Politika kvality

Naší základní strategií se stane myšlenka „být odněkud, podnikat a uspokojovat zákazníka kdekoliv“. Stojíme před náročným úkolem a tím je náš vstup do evropské sítě fi rem. Uvědomujeme si, že tímto krokem můžeme dosáhnout kladného synergického efektu, projevujícího se v růstu produktivity práce. S ostrým konkurenčním prostředím budeme bojovat poskytováním kvalitních produktů a služeb a zrychlením inovačních cyklů.

A4_politika_kvality.indd
Certifikát gdpr

Certifikát GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation) je nová legislativa EU, která má za cíl zvýšit ochranu osobních dat občanů. Přináší změny v ochraně osobních údajů s cílem hájit práva občanů Evropské Unie proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR se týká všech firem a institucí,jednotlivců a online služeb, které zpracovávají osobní data uživatelů.