Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Marlenka B2B/B2C

image_klasik_dort

Marlenka je dynamicky rozvíjející se společností dodávající své výrobky po celém světě. S nárůstem objemu objednávek bylo nutno řešit snížení administrativní žátěže obchodního oddělení, které plynulo z odbavování poptávek.

Jako nejvhodnější řešení se ukázalo B2B prostředí společnosti Control, které je plně integrováno v rámci informačního systému Dialog, který je ve společnosti Marlenka využíván již řadu let. Vzhledem ke specifičnosti nastavení celého procesu výroby, označování a zvyklostem co se týče prodejních akcí, bylo nutné B2B modul upravit dle požadavků.

V rámci nasazení B2B prodejního kanálu byly řešeny následující oblasti:

Rámcové smlouvy – pod uživatelským účtem jsou viditelné dostupné rámcové smlouvy, obchodní partner vybírá potřebnou rámcovou smlouvu a tvoří objednávku a dochází tak k tzv. upisování z této rámcové smlouvy.

Příjemci – jeden obchodní partner může mít více příjemců (obchodní řetězec má jednotlivé pobočky, nebo oblasti) a obchodník, který má na starost více poboček/oblastí si volí příjemce a objednává přímo na dané místo a stanovených cenových podmínek.

Obalový materiál – výrobky mají několik teplotních režimů v kterých je nutné je uchovávat, pro tyto výroby je nutné rozlišovat obalový materiál, který nese tyto zásadní informace. Uživatel v rámci objednávky volí kolik kusů výrobku v daném teplotním režimu chce dodat. V rámci automatizace přiřazení obalovéo materiálu dle příslušného teplotního režimu, je také možnost ze strany zákazníka volit jazyk na daném obalu (arabština, polština, angličtina atd.).

Uživatelský účet – uživatel po přihlášení do svého účtu získává přehled o stavu svých objednávek, má možnost volit termín expedice dle svých potřeb a také přikládat přílohy do objednávek.

Palety – automatický výpočet počtu dodávaných palet získaný na základě informací o počtu a druhu balení.