Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Nákup

Objednávky materiálu, zboží, služeb a kooperací

Modul Nákup slouží k obsluze a automatizaci procesů probíhajících v zásobovacím oddělení firmy s interaktivní vazbou na skladové hospodářství, kde jsou definovány dodací podmínky dle jednotlivých dodavatelů a jeho interní hodnocení na základě zvolených kritérií, sledování nedodaných zůstatků, různé režimy objednávání (kumulativně, přímo na zakázku), možnost tvorby automatických objednávek a objednávání materiálu, zboží, služeb a kooperací.

Nastavením kreditního limitu pro zákazníka v Dialog 3000Skylla lze omezit rizika dodávek nesolventním obchodním partnerům, případně zvýhodnit solventní partnery standardním rabatem na každou položku. Jednotlivé položky dokladů mohou z hlediska potřeby reportů obsahovat vazbu na středisko a zakázku, ke které se vztahují. Dále je možné členit databázi obchodních partnerů podle libovolných kritérií a za tyto skupiny získávat nejrůznější přehledy (strukturované seznamy partnerů). Doklady typu faktura a dobropis, vystavené v modulu Prodej, jsou přímo zpracovatelné v části Pohledávky v modulu Finanční komplex, a to jak z hlediska salda, tak z hlediska účetního. Ze všech operací v modulech jsou čerpány data pro zpracování agendy Intrastat.