Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

ABC modely

Analýza výnosnosti alebo nákladovosti firemných procesov

Modul zahŕňa analýzu výnosnosti alebo nákladovosti firemných procesov, diagnostiku nákladov a stanovenie podielov réžií podľa činností, sledovanie vývoja v minulosti, prítomnosti a predikciu budúceho vývoja, hodnotenie zákazníkov alebo odbytových trhov podľa dosiahnutého zisku alebo hodnotenie vývoja metódou Balanced Scorecard.

Vždy sa môže jednať o pohľad do minulosti, na prítomnosť  i na to, čo firma robí pre budúcnosť. Cieľom je dodať manažérom užívateľské riešenia, ktoré prinesú iné dimenzie v riadení firmy.