Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Riadenie dokumentácie

Centralizácia a evidencia vnútropodnikovej dokumentácie

Centralizácia dát do IS, evidencia vnútropodnikovej dokumentácie tvorená napr. vnútropodnikové smernice, zmluvy, zápisy z porád, obchodná korešpondencia a riadená distribúcia zodpovedným pracovníkom firmy podľa nastavených schvaľovacích procedúr.