Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

CRM

Nástroj pre strategické a operatívne riadenie firmy

CRM modul slúži ako nástroj pre strategické a operatívne riadenie firmy, ktorý pomôže užívateľovi efektívne nachádzať a viesť vzťahy so zákazníkmi. Jeho prostredníctvom užívateľ plánuje a realizuje efektívne marketingové kampane, riadi obchodný prípad a starostlivosť o zákazníkov. CRM modul zbiera dáta z marketingových, obchodných, servisných a komunikačných procesov. Je nástrojom pre využitie informácií o zákazníkoch s cieľom udržať si s nimi dlhodobé vzťahy.