Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Pošta a dátové schránky

Poštový klient s možnosťou komunikácie s dátovou schránkou

Dialog 3000Skylla je obsadený plnohodnotným poštovým klientom s možnosťou komunikácie s dátovou schránkou. Výhodou integrovaného poštového klienta je rýchla komunikácia s modulmi CRM (jednoduchý prenos emailov k cieľovým dokladom, projektom, partnerom atď.) rýchly prístup z ktoréhokoľvek PC k archivovaným emailom vrátanie prístupu z internetu, spoločný adresár kontaktov previazaný s modulom CRM.

Internou funkciou poštového klienta je distribúcia informácií o zmenených stavoch  a udalostiach v systéme definovaným zákazníkom procesu. Okrem základnej komunikácie dátovej schránky v systéme s externým prostredím (prenos správ) využíva Dialog 3000Skylla tieto vlastnosti napr. pri priamom prenose povinných formulárov, akými sú priznania k DPH, súhrnný výkaz alebo povinná príloha, priamo z účtovníctva na cieľového adresáta.