Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Operatívna údržba

Operatívna údržba strojového parku

Operatívna údržba strojového parku je riešená pomocou systémovej tabule, kde sú u každého pracoviska uvádzané stroje s kapacitným kalendárom. Rýchlu orientáciu medzi strojmi na jednotlivých pracoviskách umožňuje elektronická mapa. Do evidencie stroja sú systémom zaraďované informácie o jeho kapacitnom vyťažení, poruchách, odstávkach alebo o pravidelnej údržbe. Časový priebeh uvedených udalostí na strojoch alebo zariadeniach prichádza zo snímacích systémov. Tieto informácie umožňujú získanie nielen prehľadnej evidencie napr. o nastavovaní, čistení strojov alebo o ich poruchách, ale tiež umožňujú vyhodnocovanie všetkých odstávok a poskytuje podklady pre zostavenie kapacitných plánov na pracoviskách kam vstupujú jednotlivé požiadavky na termínové spracovanie výrobných zákaziek.