Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Plánovanie výroby

Nástroj pre kontrolu nad zložitými, dlhodobými i jednorazovými zákazkami

Centrálna správa výrobných zákaziek, tlač výrobnej dokumentácie priamo zo zákazky s možnosťou tlače výkresu na druhú stranu sprievodky, rôzne metódy kapacitného plánovania, pri zaplánovaní prichádza k on-line zohľadneniu požiadaviek na materiál a výrobné kapacity, možnosť tvorby denných plánov na jednotlivé pracoviská, on-line sledovanie priebehu jednotlivých zákaziek, väzba na ostatné moduly, možnosť definície prechodových časov medzi pracoviskami pre kapacitný výpočet, zobrazenie štruktúry danej výrobnej zákazky, sledovanie dielenských medziskladov (rozpracovaná výroba), on-line vyhodnotenie zákaziek, každá výrobná zákazka obsahuje identifikáciu výrobku, požadované množstvo, sklad, odvedené množstvo a plánovaný termín, väzba na B2B. V poslednom čase sa veľmi využíva, nechávajú nahliadnuť svojich kooperantov na to čo sa po nich bude požadovať, aby sa dokázali kapacitne prispôsobiť.

Špeciálnou kombináciou modulu Riadenia projektov a Riadenia výroby môže zákazník získať silný nástroj pre kontrolu nad zložitými, dlhodobými, jednorazovými zákazkami. Takéto spojenie sa využíva najčastejšie v automotive priemysle.