Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Príprava výroby

Plánovanie materiálu na základe technickej prípravy výroby

Modul pre riadenie výroby vykonáva plánovanie materiálu na základe technickej prípravy výroby pripravujúcej v podniku kusovníky alebo receptúry, vykonávajúcej rozpis výrobných operácií a zadávanie výkonových noriem. Už požiadavky konštrukcie sa premietajú do nákupných plánov a ovplyvňujú celkovú podnikovú logistiku. Pre plánovanie kapacít, ktorého výstupom sú počiatočné a koncové termíny výroby, rešpektuje naša metóda spôsoby zásobovania, skladovania a dopravy.

Popisovaná funkcionalita zodpovedá v podstate princípu operatívneho riadenia výroby, ktoré je chápané ako komplexné systémové riadenie na úrovni operatívneho managementu

výroby zameraného na neustálu koordináciu riadeného procesu k plneniu prijatých cieľov, kde je samozrejmosťou ich neustála aktualizácia.

Technická príprava výroby

  • definícia výrobného postupu
  • základným stavebným kameňom kusovníka je materiál, THN, kooperácia a kontrolne postupy (medzioperačná kontrola)
  • definícia druhov nákladov (energie, práca podľa taríf)
  • konštrukčné a technologické dáta je možno zobrazovať vo forme štruktúrovaného kusovníka
  • možnosť tvorby kalkulačných listov s väzbou na požadované množstvo (rozpady kusovníkov)
  • rôzne režimy rozpadu (zohľadnenie dielov na sklade, samostatné plánovanie)
  • možnosť vytvorenia väzby na CAD systémy
  • softvérová integrácia SolidWorks, Inventor a JetCAM

Stále častejšie sa v informačnom systéme Dialog 3000Skylla uplatňuje vytváranie kusovníkov formou importov z CAD systémov (napr. SolidWorks, Vault).

V súčasnosti  informačný systém Dialog 3000Skylla ponúka softvérovú a technologickú integráciu s produktami JETCAM EXPERT, TruTops, SolidWorks, EPLAN a Pro/ENGINEER atď.