Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Konfigurátor výrobku

Tvorba variabilných kusovníkov s vymedzením úrovne variability

Technická príprava výroby doplnená o nástroj Konfigurátor umožňuje užívateľovi vytvárať  variabilné kusovníky s vymedzením úrovne variability, ktoré môže obchodník pri zjednávaní obchodného prípadu uplatniť. Voliteľné položky pri konfigurácii obchodného prípadu pomáhajú vytvárať  obchodníkovi i finálnu cenu výrobku. Tento postup eliminuje nutnosť vopred vytvorených variantov kusovníkov, ktoré sa v praxi nemusí ani použiť.