Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Servis

Príjem a evidencia požiadaviek na servisné práce

Príjem a evidencia požiadaviek na servisné práce, väzba na skladové hospodárstvo a fakturáciu umožňuje zistenie presnej histórie výrobku a vykonaných servisných zásahov, život servisnej požiadavky je priebežne monitorovaný od jej zadania do systému cez stanovenie termínu vyriešenia, hodnotenia práce servisných technikov je možné definovať až na úrovne výkonných pracovníkov a sledovať tiež čerpanie režijných nákladov na cesty, reklamácie a ďalších činností, vstup do servisných databáz je umožnený zo vzdialených (mobilných) pracovísk tiež pomocou HTML aplikácie, priame prepojenie servisných protokolov na fakturáciu a skladové hospodárstvo zrýchľuje celý proces administratívy servisných služieb.