Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Riadenie projektov

Riadenie projektov s väzbou na kapacitné plánovanie

Pre náročnejšie činnosti je pripravené riadenie projektov s väzbou na kapacitné plánovanie a vyhodnotenie až do úrovne jednotlivých pracovníkov, efektívne sledovanie a vyhodnotenie prebieha pomocou Ganttovho diagramu, evidencia zadávacej dokumentácie k zákazke, ponuky, zmluvné dokumenty apod. a ucelená „karta“, ktorá spája dáta priečne celým IS do jednej časti tak, aby projektový manažér dokázal rýchle a pružne získať informácie o celom projekte.