Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Skladové hospodárstvo

Úplný prehľad o stave a histórii všetkých skladových položiek materiálu alebo tovaru

Vďaka tomuto modulu získate úplný prehľad o stave a histórii všetkých skladových položiek materiálu alebo tovaru s meniteľnými výberovými kritériami. Modul umožňuje prácu s rôznymi spôsobmi oceňovania, rôznymi variantami výrobkov atď. Veľkou výhodou je evidencia  sledovania výrobných čísel, priradenie samostatnej číselnej rady pre každý sklad zvlášť, on-line väzba na ostatné moduly a knihovňa atestov.

Do tohto modulu boli zapracované  tiež ďalšie špeciálne funkcionality, ako napríklad evidencia a práca s plošným rezaným materiálom, personálny výdaj, správa zverených prostriedkov, systém pre sledovanie riadenia toku a opráv foriem (automotive priemysel).

V čase elektronizácie administratívy je tendencia prenášať všetky činnosti on-line do priestoru, kde prebiehajú, a preto je veľká časť  funkcionalít skladového hospodárstva podporovaná vlastnou nadstavbou E-sklad prevádzkovaných na čítačkách čiarových kódov.