Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Predaj

Vedenie obchodného prípadu so všetkými dôležitými dokumentami

Modul Predaj sa prispôsobí užívateľským požiadavkám na vedenie obchodného prípadu a všetky dokumenty opúšťajúce organizáciu možno upraviť podľa zvyklostí a potrieb každej firmy.

Tvorba cien predávaného tovaru vychádza z definovaných odbytových cien na karte artikla, cez  individuálne rabaty a množstevné zľavy pre zákazníkov, až po špeciálne ceny v cudzej mene, či odchýlky pre varianty výrobkov. Predaj podporuje automatizované spracovanie dokladov formou načítania a odosielania dokladov v elektronickej podobe pomocou formátov EDI, PDF, IS DOC, XML a užívateľských formátov definovaných na mieru.