Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Údržba

Riadenie údržby strojového parku a náradia

Modul zabezpečuje riadenie údržby strojového parku a náradia, vychádzajúci zo stratégie údržby konkrétneho podniku. Ide o účinný prostriedok pre plánovanie údržby, stanovenie jej technológie, zaistenie logistickej podpory pre túto podnikovú aktivitu a sledovanie ekonomiky.

Modul zabezpečuje väzbu tiež na operatívne plánovanie, kde je umiestnený v systéme zdroj vzniku požiadavky na servisný zásah (vlastný alebo dodávateľský). Vlastná organizácia  údržby je podporovaná funkciou workflow s väzbou na e-mailového klienta a SMS bránu. Integrovaný do zberových terminálov. Umožňuje plánovať preventívnu údržbu, spôsob údržby po havárii alebo oprave. Tiež definuje spôsob akým bude vykonávaná revízia,  sledovanie bezpečnosti a stavu používaných zariadení apod.