Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Správa systému

Administratívny modul pre správcu informačného systému

Modul umožňuje správcovi systému základnú definíciu databázy, nastavenie užívateľských prístupov v systéme, individuálne nastavenie pracovných plôch, správu číselníkov, definovanie zálohovacích procedúr, riadenie grafických objektov a objektov vkladaných ako príloha systémového dokumentu. Log systém je prispôsobený k dokumentačným zmenám. Zaznamená v databáze každú zmenu až na úroveň polí a vykonávaných programov.