Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Zbery dát

8 metód pre získavanie dát o priebehu a výkonoch výroby

V súčasnej dobe informačný systém Dialog3000Skylla disponuje ôsmimi metódami získavania dát o priebehu a výkonoch výroby. Najčastejším spôsobom sledovania je zisťovanie informácií o skutočnom časovom priebehu výrobných operácií.

Zber dát môže byť riešený tiež formou riadeného navažovacieho systému, kde váha obdrží zoznam materiálov k naváženiu vrátane hmotností a tolerancií. Následne je pracovník vykonávajúci naváženie surovín vedený aplikáciou, ktorá určuje poradie surovín, množstvo, toleranciu a overuje správnosť naváženej výslednej zmesi.

Pri expedícii môže byť systémom generovaný tzv. „rodný“ list výrobku, ktorý je vyžadovaný u špeciálnych výrob. Priebeh práce na montážnych alebo šijacích linkách je sledovaný aplikačným serverom, ktorý zaznamenáva registráciu čítačky pracovníka a vykonanie operácie na konkrétnom dielci. Systém získava dáta o dieloch, ich spracovanom počte na konkrétnej operácii a o užívateľovi vykonávajúceho operáciu.