Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

ME – Metal Economic

IMG_1018

Strojní CNC i klasické obrábění kovů a plastů, tepelné úpravy, svařování a opracování konstrukcí. Obrobna zaměřující se na výrobky do potravinářství a chemický průmysl. Před implementací informačního systému Dialog 3000S firma využívala pouze ekonomický software a účetnictví. Implementací podnikového informačního systému firmy Control došlo ke komplexnímu pokrytí výroby.

Rok implementace: 2011 – 2012
Počet uživatelů systému: 17
Implementované moduly: Řízení výroby, Nákup a prodej, Docházka, Personalistika, CRM, Snímání operací

Hlavní řešené oblasti:

Cílem bylo nasazení komplexního řešení pro řízení a plánování výroby s důrazem na možnost dílenského řízené zakázek. Základem je technologie výroby a příprava technologické dokumentace pro dílenské řízení. Informace o průběhu zakázek se dostávají zpět do systému pomocí sběrových terminálů, na který zaměstnanci přihlašují a odhlašují operace na výrobních zakázkách. Produktivita práce se řeší ve vazbě na údaje z modulu docházka.

Pro společnost je důležité, doložit v jakékoliv fázi výroby záznamy o výrobcích – kdo na nich pracoval a jaké úkony vykonával, zda byly provedeny atesty a s jakým výsledkem. K tomuto slouží tzv. rodný list výrobku, který je evidován v systému a přikládá se ke konečnému výrobku. Zavedení toho postupu vycházelo z náročných norem, které musí výrobky splňovat, procházejí také tlakovými zkouškami a je kladen důraz na jejich kvalitu a bezpečnost.