Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

KOVO Tomandl CNC

1-14019367

Odvětví: strojírenství
Obsah činnosti: soustružení a frézování kovů i plastů; zámečnické práce
Počet uživatelů softwaru: 7 uživatelů

Důvody zavedení Dialog 3000Skylla:

Společnost využívala pro vedení agendy a řízení výroby několik souborů excel, které na sebe nijak nenavazovaly a umožňovaly aktivní přístup pouze jednomu uživateli. Společnost ročně vytvoří několik stovek nabídek, které nebylo možné při přijetí objednávky stoprocentně sledovat. S rostoucím počtem zakázek nebylo taktéž možné kontrolovat celý průběh výroby a výnosnost jednotlivých zakázek. Hlavním požadavkem firmy bylo tedy vytvoření uceleného systému, který zabezpečí provázání nákupních dokladů a zajistí celý průběh výroby od tisku průvodek dílců, sledování termínů, až po vyhodnocení jednotlivých úkonů.

Implementace:
Software Dialog 3000Skylla firmě doporučil auditor systému ISO norem. Toho systém zaujal ve firmě, která je také spokojeným zákazníkem firmy Control. I když společnost dostala toto doporučení, předložila vedoucím pracovníkům několik nabídek řešení podnikového systému od různých firem, ale všichni se jednomyslně shodli pro Dialog 3000Skylla. Vedení společnosti rozhodlo pro implementaci základních modulů Nákup a prodej, Řízení výroby, Sběr dat a docházka.

Jaký je z vašeho pohledu přínos ERP systému Dialog 3000Skylla?
Konečně máme ve firmě zavedený systém, který je zdrojem informací pro všechny uživatele informačního systému. Se zavedením Dialogu jsme ušetřili nejen spoustu času, ale také nervů a místa spojeného s archivací. Nyní máme kontrolu nad cenami, které automaticky vstupují z nabídek do potvrzení objednávek, při nesrovnalostech lze snadno nahlédnout do vytvořené nabídky, což usnadňuje následné řešení nesouladů.
Největším přínosem pro tvorbu výrobního plánu je sledování výrobních zakázek, které nám umožňuje maximálně využívat výrobní kapacity a kontrolovat aktuální dění ve výrobě.

Spokojeni jsou nejen uživatelé systému, ale také naši zákazníci, od kterých jsme dostali kladné ohlasy již při prvním zaslání nákupních dokladů, resp. nabídky.

Splnilo nasazené řešení vaše vstupní očekávání?
Naše vstupní očekávání bylo zcela splněno. Sice nám na začátku připadalo, že jsme dostali pouze několik drobných kamínku, ze kterých nelze nic vytvořit, ale pak se nám podařilo sestavit ucelený obraz jako je mozaika. Nyní je pro nás Dialog přehlednou informační mozaikou, kterou chceme do budoucna stále rozšiřovat. Rádi bychom postupem času Dialog využívali nejen k řízení výroby, nýbrž i k vedení účetnictví.