Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Docházkový systém

Výkazy docházky, plány směn, čerpání dovolené nebo služební cesty

Aplikační modul informačního systému Dialog 3000Skylla rozšiřuje modul Mzdy a Personalistika o další výkonné a účinné nástroje pro kontrolu a hodnocení zaměstnanců organizace.

Aplikace vychází z informací o zaměstnancích uložených v personálních a mzdových databázích, a dále tyto databáze doplňuje o detailní výkazy docházky, plány směn, čerpání dovolené, služební cesty, hodnocení odpracovaného času ve vazbě na výrobní kapacity a vnitropodnikové normy, nemocnost a absence.

Docházkový terminál