Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Personalistika

Řízení lidských zdrojů firmy

Tento modul zajišťuje soulad mezi počtem a strukturou pracovních míst a zaměstnanců. Jedná se o nástroj pro optimalizaci využívání pracovních sil, poskytování informací o personálním a sociálním rozvoji zaměstnanců s důrazem na dodržování zákonných norem, při tvorbě systémů odměňování, při řízení politiky bezpečnosti a ochrany zdraví ve firmě, při sledování personálního a sociálního vývoje zaměstnanců firmy. Modul dále eviduje požadovaná a plánovaná školení i další vzdělávání nebo evidenci přidělených pracovních prostředků.

Personalistika umožňuje elegantní tvorbu organizačních a právních dokumentů formou přímého napojení dokumentu vyrobeného v MS Office s databází Dialog 3000Skylla.