Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

E-Sklad

Aplikace je určena pro provozování modulu Skladové hospodářství informačního systému Dialog 3000Skylla na bezdrátových nebo synchronizovaných PDA zařízeních komunikujících pomocí Wi-Fi. Obsluha e-skladu má k dispozici funkce jakými jsou přihlášení pomocí ID uživatele, které je vloženo čtečkou čárového kódu, založení objednávky, příjem, příjem z objednávky, výdej, výdej z předběžného výdeje, meziskladový přesun, meziskladový přesun z předběžného výdeje, změnu dokladu, volbu umístění, hledání aktuálního uložení, inventura, volbu balení a zpracování dodacího listu. Z těchto funkcionalit má každý skladník v nabídce pouze funkce, ke kterým má přidělená uživatelská práva, tím dochází k jednoznačnému určení pravomocí a odpovědností za zpracovávaný případ.

PDA čtečky pracují s čárovými kódy zboží nebo výrobku, umístění nebo palety a umožňují zavedení řízeného skladu do logistických procesů firmy. S jejich pomocí se obsluha pohybuje na místech výskytu snímaného výrobku a výrazně šetří čas spojený se zadáváním dat do počítače. Změny aktuálního stavu výrobku jsou přenášeny do informačního systému bez časové prodlevy a bez chyb. Díky tomu může obsluha rychleji zadávat doklady týkající se pohybu zboží nebo materiálu při jeho příjmu, výdeji do výroby nebo při expedici zákazníkovi.

Mobilní řešení lze také využít pro sledování rozpracované výroby. PDA zařízení je vhodným pomocníkem pro účely inventarizace.