Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

NET – správa zařízení a aplikací

Přehled o HW a SW

Tato část systému byla vytvořena za účelem zaevidování a spravování informací o zařízeních a používaných softwarových aplikací. Mezi základní vlastnosti patří definice zařízení a dynamické přiřazování jejich vlastností pomocí uživatelsky definovaných parametrů, např. IP adresa, MAC, RAM, HDD, operační systém, různé typy licencí atd. Vydefinovaná zařízení je možno mezi sebou provázat, řetězit nebo štěpit. Pro každý stroj, zařízení nebo softwarovou aplikaci lze nastavit potřebné parametry – co vše má být kontrolováno při pravidelné údržbě apod.. Tato informace se také přenáší do servisního protokolu, kterým evidujeme provedení servisních úkonů.  Podle vydefinovaných parametrů a vazeb umožní systém modulu efektivně vyhledávat a řídit správu i velmi složité struktury s obsáhlým množstvím strojů, zařízení, software a instalací.

Modul také nabízí možnost údržby pracovišť s rozpadem na jednotlivé stroje, u nichž je pak plánována pravidelná údržba v potřebných intervalech Upozornění o nadcházejícím termínu údržby chodí v určeném předstihu na e-mail nebo formou SMS zodpovědné osobě.

Díky provázanosti modulů Servis a NET je možné, prostřednictvím servisních požadavků vytvořených například na terminálu na pracovišti, předávat informace o nutnosti údržby, opravy nebo řešení poruchového stavu stroje. Servisní zásahy jsou zaznamenány v historii jednotlivých strojů. Servisní požadavek se vždy zadává pro konkrétní stroj nebo zařízení. K dispozici jsou tiskové sestavy protokolů, štítků k rychlému načtení informací o stroji a změnový report, které obsahují volitelné parametry z karty stroje.