Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Marketing

Evidence obchodních kontaktů a marketingových kampaní

Pro soustředění informací o zákazníkovi a trhu a k jejich následné distribuci uvnitř firmy slouží modul Marketing. V modulu systému Dialog 3000Skylla jsou zaznamenávány nové obchodních kontakty a jsou jeho prostřednictvím správovány, evidovány základní údaje o kontaktu a zapsány výsledky prvního kontaktu a obsah následujícího kontaktu. Dále umožňuje uživateli vkládání všech dokumentů souvisejících s jednáním, plánování následného kontaktu s upozorněním na blížící se termín kontaktu nebo jeho promeškání.

Po získání zákazníka modul jednoduše transformuje kontakt na obchodního partnera přímo z marketingového kontaktu. Je to také důležitý pomocník při plánování marketingových kampaní a nástroj pro hromadné oslovování zákazníků.