Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Ankety

Snadná tvorba anket a testů

Ankety jsou, v režimu obecných anket, nástrojem pro tvorbu testů pro účely kurzů či jiného prozkoušení znalostí a dále je lze využít pro zaznamenání kontrol kvality pro pracovníky OTK a nabízí možnost tvorby dotazníků pro zákazníka. Ve spojení s modulem NET a Servis je modul Anket využíván především jako výborný nástroj, který vede servisního technika nebo revizního technika v průběhu provádění servisních činností a nedovolí mu opustit operaci kontroly bez příslušného záznamu. Pro každé zařízení lze vytvořit individuální dynamicky generovaný kontrolní seznam do kterého pak zaznamenává technik v PC nebo na mobilním zařízení výsledky. Po provedení činností a zaevidování požadovaných dat je anketa ukončena a protokol přenesen do historie záznamů k požadovanému zařízení. Check-list nemusí mít podobu strohého dotazníku, ale může obsahovat i detailní fotodokumentaci, která pracovníka provede procesem servisního procesu.

Web Ankety

V době masového využití mobilních telefonů a dalších mobilních zařízení bylo rozhodnuto o další možnosti aplikace Ankety a to je použití modulu na mobilních zařízeních. Pro tato zařízení byla upravena struktura a grafické prostředí a byly zachovány funkcionality modulu Ankety. Nyní uživatel ze svého mobilního zařízení může pohodlně projít procesem definované ankety a výsledky jsou on-line ukládány do IS. Uplatnění nalezne toto rozšíření v oblasti kontroly kvality nebo u servisních činností. Zde může servisní technik ověřit výsledek práce a splnění požadavků zákazníka. Testují se také výstupní parametry a výsledek je zaznamenán pomocí mobilního zařízení.