Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Pošta a datová schránka

Poštovní klient s možností komunikace s datovou schránkou

Dialog 3000Skylla disponuje plnohodnotným poštovním klientem s možností komunikace s datovou schránkou. Výhodou integrovaného poštovního klienta je rychlá komunikace s moduly CRM (jednoduchý přenos emailů k cílovým dokladům, projektům, partnerům, atd.) rychlý přístup z kteréhokoliv PC k archivovaným emailům včetně přístupu z internetu, společný adresář kontaktů provázaný s modulem CRM.

Interní funkcí pošty je distribuce informací o změněných stavech a událostech v systému definovaným zákazníkům procesu. Kromě základní komunikace datové schránky v systému s externím prostředím využívá systém Dialog 3000Skylla této vlastnosti např. při přímém přenosu povinných formulářů, jakými jsou přiznání k DPH, souhrnné hlášení nebo povinná příloha, přímo z účetnictví na cílového adresáta.