Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

CRM

Nástroj pro strategické a operativní řízení firmy

CRM modul slouží jako nástroj pro strategické a operativní řízení firmy, který pomůže uživateli efektivně nacházet a spravovat vztahy se zákazníky. Jeho prostřednictvím uživatel plánuje a realizuje efektivní marketingové kampaně, řídí obchodní případy a péči o zákazníky. Je nástrojem pro využití informací o zákaznících s cílem udržet si s nimi dlouhodobé vztahy.

Modul CRM zabezpečuje:

 • sběr dat o obchodních případech a zákaznících
 • přidělení manažera obchodního případu
 • formu a způsob chování organizace ve vztahu k zákazníkovi
 • schopnost pružně a efektivně reagovat na měnící se konkurenční prostředí potřeby zákazníka
 • sdílený přehled dodavatelů, odběratelů a potencionálních zákazníků
 • evidence aktivit, úkolů, dokumentů a emailů
 • kategorizace zákazníků a vytváření skupin, cílená komunikace, export kontaktních informací pro mailingy
 • evidence prodaných komodit, vyhodnocení prací, podklady pro fakturaci i mzdy
 • okamžitý stav salda a platební morálky zákazníka, sledování vývoje obratu a rabatu
 • hodnocení zákazníků a dodavatelů podle stanovených kritérií
 • plánování prodeje, vyhodnocení plnění plánu na obchodníka, evidence obchodních případů
 • řízení a vyhodnocení produktového portfolia
 • Relevantnost údajů v modulu CRM závisí na rozsahu nasazení IS DIALOG 3000Skylla do jednotlivých oblastí podniku.