Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Technická příprava výroby – TPV

Plánování materiálu na základě technické přípravy výroby

V této části řízení výroby prostřednictvím informačního systmu Dialog 3000Skylla dochází k tvorbě kusovníků a receptur.

Kusovníky mohou obsahovat soubory s daty a výkresy načtené z konstrukčních aplikací a dále soustřeďují informace z technologické přípravy výroby definující vlastní výrobní postup, jehož součástí jsou THN, kooperací, výrobních časů, spotřeby nástrojů, nářadí a přípravků.

Na kartě kusovníku má uživatel k dispozici seznam kalkulačních listů, nákladových druhů pro ocenění operací a seznam pracovišť se stroji. Stromová struktura kusovníků umožňuje jejich řazení do logických skupin s možnostmi využití například pro členění kusovníků podle zákazníků, nebo tvarové podobnosti atd.

Konstrukční a technologická data je možno zobrazovat ve formě strukturovaného kusovníku , inverzního kusovníku  nebo montážního kusovníku nebo rozpadového kusovníku.

Kalkulace cen umožňuje uživateli tvorbu, editaci nebo vyhledávání existujícího kalkulačního listu kusovníků a zakázek. Výpočet kalkulace je spouštěn programovou funkcí. Pro každou zakázku je možné zobrazit a vytisknout kalkulační list, cenovou nabídku nebo materiálové a výkonové spotřeby. Cenová nabídka je používána v prodeji pro sestavení nabídky zákazníkovi.

Stále častěji se v informačním systému Dialog 3000Skylla uplatňuje vytváření kusovníků formou importů z CAD systémů (např. Solid Works, vault).

  • definice výrobního postupu
  • základním stavebním kamenem kusovníku je materiál, THN, kooperace a kontrolní postupy (mezioperační kontrola)
  • definice druhů nákladů (energie, práce dle tarifů)
  • konstrukční a technologická data je možno zobrazovat ve formě strukturovaného kusovníku
  • možnost tvorby kalkulačních listů s vazbou na poptávané množství (rozpady kusovníků)
  • různé režimy rozpadu (zohlednění dílců na skladě, samostatné plánování)
  • možnost vytvoření vazby na CAD systémy
  • softwarová integrace SolidWorks, Inventor a JetCAM

V současnosti informační systém Dialog 3000Skylla nabízí softwarovou a technologickou integraci s několika CAD a CAM systémy.

Výkres
Kusovnik_
Kusovniky_celkovy