Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Konfigurátor výrobku

Tvorba variabilních kusovníků

Technická příprava výroby je v informačním systému Dialog 3000Skylla doplněná o nástroj Konfigurátor kde obchodník pomocí parametrů definuje volitelné vlastnosti výrobku. Volitelné položky při konfiguraci obchodního případu pomáhají vytvářet obchodníkovi i finální cenu výrobku. Tento postup eliminuje nutnost předem vytvořených variant kusovníků, které se v praxi nemusí ani použít.

Tyto vlastnosti jsou následně uplatněny při plánování zakázky. Efektivnost práce obchodníka je podporována automatickým přebíráním dokladů, jejich položek nebo sdruženými tisky dokladů (faktura, dodací list). Obchodník pro účely strategického a operativního řízení definuje také prodejní plány pracující s nabízeným sortimentem zboží a respektující požadavky zákazníka přicházející jako marketingová informace.