Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Prodej

Nezbytný nástroj pro každého obchodníka - modul Prodej v Dialog 3000Skylla

V modulu Prodej informačního systému Dialog 3000Skylla vznikají primární doklady každého obchodního případu dle firemních zvyklostí s možnou vazbou na skladové karty nebo výrobní kalkulaci.

Pomocí prodejních dokladů systém Dialog 3000Skylla provede zpracování celého obchodního případu, na jehož konci může uživatel provést statistická hodnocení dle standardních, či definovaných kritérií.

Vazby mezi jednotlivými doklady zjednodušují celou agendu zpracování obchodního případu. Uživatel získává informace o podstavech zásob, rezervacích zboží pro zákazníka, nedodaném zboží a definuje obchodní kusovníky, standardní a nezávislé texty dokladů. Položka dokladu může být ve zvláštních případech tvořena pomocí konfigurátoru, kde obchodník pomocí parametrů definuje volitelné vlastnosti výrobku.

Tvorba cen prodávaného zboží vychází z definovaných odbytových cen na kartě artiklu, přes individuální rabaty a množstevní slevy pro zákazníky, až po speciální ceny v cizí měně, či odchylky pro varianty výrobků. Prodej podporuje automatizované zpracování dokladů formou načítání a odesílání dokladů v elektronické podobě pomocí formátů EDI, PDF, IS DOC, XML a uživatelských formátů definovaných na míru.