Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Skladové hospodářství

Úplný přehled o stavu a historii všech skladových položek materiálu nebo zboží

Díky tomuto modulu získáte úplný přehled o stavu a historii všech skladových položek materiálu nebo zboží s měnitelnými výběrovými kritérii. Modul umožňuje práci s různými způsoby oceňování, různými variantami výrobků atd. Velkou výhodou je evidence sledování výrobních čísel, přiřazení samostatné číselné řady pro každý sklad zvlášť, on-line vazba na ostatní moduly a knihovna atestů. Tento modul umožňuje uživateli vytváření nezávislých řízených skladů v rámci jednoho modulu.

Modul Skladové hospodářství dovoluje vytvářet obchodní kusovníky (definice produktů) pro snadnější zpracování komplikovaných obchodních případů a podporuje vytváření automatických objednávek v závislosti na stavu skladových zásob. Vstup objednávek může probíhat také přes HTML prohlížeč.

Do tohoto modulu informačního systému Dialog 3000Skylla byly zapracovány také další speciální funkcionality,  jako například evidenci a práci s plošným řezaným materiálem, personální výdej, správu svěřených prostředků, systém pro sledování a řízení toku a oprav forem (automotive průmysl).

V době elektronizace administrativy je tendence přenášet všechny činnosti on-line do prostoru, kde probíhají, a proto je velká část funkcionalit skladového hospodářství podporovaná vlastní nástavbou E-sklad provozovanou na čtečkách čárových kódů.