Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Řízení dokumentace

Centralizace a evidence vnitropodnikové dokumentace

První úroveň poskytuje podporu při zpracování běžné podnikové dokumentace, kterou tvoří např. vnitropodnikové směrnice, smlouvy, zápisy z porad, obchodní korespondence. Modulem je řízena jejich distribuce odpovědným pracovníkům uvnitř firmy, schvalovací procedury a archivace těchto dokumentů v elektronické podobě. Centralizace dokumentů do informačního systému Dialog 3000Skylla může poskytovat podklady pro interní audit podniku například v oblastech kontraktů s dodavateli a odběrateli, jakosti, vnějších podnikových vztahů nebo v oblasti ekologického auditu.

Vyšším stupněm řízení dokumentace je elektronická firma. To znamená v praxi výrobní firmy zejména využití oblasti digitalizace výkresové dokumentace, její řízení, distribuci a archivaci.

Digitální výkresová dokumentace umožní předávání současné dokumentace uložené v informačním systému také v digitální podobě až na konkrétní pracoviště. Současní uživatelé tuto dokumentaci tisknou v papírové podobě jako samostatnou přílohu dílenských úkolových lístků. Tato současná funkcionalita umožňuje distribuovat dokumentaci v elektronické podobě na koncové uživatelské zařízení, kde s ní může pracovat např.  konkrétní dělník, který má nyní k dispozici pouze tištěnou průvodku a sadu papírové výkresové dokumentace.

Dalším využitím je on-line vizualizace výkresové dokumentace v oblasti plánování.

Komponenta doplňuje oblast plánování výroby v informačním systému Dialog 3000Skylla o možnosti zrychlené volby pomocí které si bude moci plánovač zobrazit výkresovou dokumentaci. Na základě těchto informací je schopen se rychleji rozhodovat o možnostech umístění zakázky na stroj, pracoviště. Jedná se o další krok v systému, pomocí kterého se zvýší konkurenceschopnost uživatelské firmy, kde bude toto řešení implementováno. Pro vyšší využití uložených výkresů je možno osadit výrobní zařízení snímacími terminály s funkcí tzv. „Infoboxu“, který zajišťuje vyvolání výrobní dokumentace na monitor.

Infobox

Maximálního stupně rozvoje elektronické firmy dosáhne firma implementací modulu pro distribuci řídících programů z informačního systému do strojového vybavení.

Pomocí tohoto modulu se softwarové řešení Dialog 3000Skylla dostává do role plnohodnotného komplexního řídícího a informačního systému. Tím dochází ve výrobních firmách k odstranění pomocných aplikací zajišťujících řízení CNC strojů a nahrazení sběrových linek poskytujících informačnímu systému zprostředkované informace o chodu strojů. Dokumentace zakázky obsahuje  také NC programy připravené pro konkrétní stroje a co je důležité respektující také platnou dokumentaci distribuovanou elektronicky.

Pro implementované firmy z toho jednoznačně vyplývá dosažení konkurenční výhody v rychlosti dodání zakázkové výroby.