Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

ABC modely

Analýza výnosnosti nebo nákladovosti firemních procesů

Modul zahrnuje analýzu výnosnosti nebo nákladovosti firemních procesů, diagnostiku nákladů a stanovení podílů režií podle činností, sledování vývoje v minulosti, přítomnosti a predikce budoucího vývoje, hodnocení zákazníků nebo odbytových trhů podle dosaženého zisku nebo hodnocení vývoje metodou Balanced Scorecard.

Vždy se může jednat o pohled do minulosti, na přítomnost i na to, co firma dělá pro budoucnost. Cílem je dodat manažerům uživatelské řešení, které přinese jiné dimenze v řízení firmy.