Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

support@control.cz
 

Servis

Příjem a evidence požadavků na servisní práce

Příjem a evidence požadavků na servisní práce, vazba na skladové hospodářství a fakturaci umožňuje zjištění přesné historie výrobku a provedených servisních zásahů, život servisního požadavku je průběžně monitorován od jeho zadání do systému přes stanovení termínu vyřešení.

Hodnocení práce servisních techniků je možné definovat až na úrovně výkonných pracovníků a sledovat také čerpání režijních nákladů na cesty, reklamace a další činnosti. Vstup do servisních databází je umožněn ze vzdálených (mobilních) pracovišť také pomocí HTML aplikace, přímé propojení servisních protokolů na fakturaci a skladové hospodářství zrychluje celý proces administrace servisních služeb.