Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Sběr dat ze strojů

Monitoring parametrů strojů a pravidelné automatizované čtení dat

Tento modul přímo sleduje parametry strojů, zajišťuje pravidelné automatizované čtení dat a jejich ukládání do databáze. Porovnává vykazovaný čas pracovníka z terminálu a skutečných časů čtených automatizovaně ze strojů. Uživatel získá například přehled o využití strojového parku.

V případě laserových pracovišť se také sledují tzv. zápaly pro další vyhodnocování zakázek.